Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 06-р сарын 22-ны өдрийн ээлжит хурлаар

Нийтлэгдсэн огноо: 2022-08-15

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 06-р сарын 22-ны өдрийн ээлжит хурлаар “Бэрс Эй Би Эс актив” ХХК нь Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авснаар “Бэрс Эй Би Эс актив ТЗК” ХХК болж өөрчлөгдлөө.