Бэрс Эй Би Эс Актив ТЗК ХХК-ийн гаргасан 10 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХБҮЦ 6 дахь удаагийн хүүгийн эргэн төлөлт товлосон хугацаандаа төлөгдлөө.

Нийтлэгдсэн огноо: 2024-03-04

Бэрс Эй Би Эс Актив ТЗК ХХК-ийн гаргасан 10 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХБҮЦ 6 дахь удаагийн хүүгийн эргэн төлөлт товлосон хугацаандаа төлөгдлөө. Нийт хөрөнгө оруулсан хөрөнгө оруулагч та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Таны эргэн төлөлт бүртгэлтэй үнэт цаасны компанийн дансанд тань байршсан байгаа тул та үнэт цаасны дансаа шалгана уу.