Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 08-р сарын 10-ны өдрийн ээлжит хурлаар

Нийтлэгдсэн огноо: 2022-08-15

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 08-р сарын 10-ны өдрийн ээлжит хурлаар “Бэрс Эй Би Эс актив ТЗК” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай зөвшөөрөл олголоо.