БЭРС ХБҮЦ 10 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХБҮЦ-НЫ ГУРАВ ДАХЬ ЭЭЛЖИЙН ХҮҮГИЙН ТӨЛӨЛТ АЖИЛТТАЙ ХИЙГДЛЭЭ

Нийтлэгдсэн огноо: 2023-06-02

БЭРС ЭЙ БИ ЭС АКТИВ ТЗК ХХК-ИЙН ГАРГАСАН 10 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХБҮЦ-НЫ ГУРАВ ДАХЬ ЭЭЛЖИЙН ХҮҮГИЙН ТӨЛӨЛТ АЖИЛТТАЙ ХИЙГДЛЭЭ ХБҮЦ гаргагч: БЭРС ФИНАНС ББСБ ХХК ХБҮЦ Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч: ЮНАЙТЕД АЙР ФАЙНЭНС ХХК